Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersovereenkomst tussen de gebruiker (klant) en AFerry Ltd. Lees de gebruiksvoorwaarden (Algemene Voorwaarden) aandachtig door alvorens de Site te gebruiken en een boeking te maken.

Wanneer u deze site gebruikt, gaat u zonder meer akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met welk deel van de Algemene Voorwaarden dan ook, mag u geen boeking maken of gebruik maken van de site op wat voor manier dan ook.

De site wordt u aangeboden door AFerry Ltd. Het hoofdkantoor van AFerry Ltd is gevestigd op het volgende adres: 2Morrow Court, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Oxfordshire, England.

Voor alle boekingsaanvragen log je in bij je AFerry-account en stuur ons een bericht. Berichten worden direct naar ons klantenservice team gestuurd en er wordt een adviseur ter beschikking gesteld om u zo snel mogelijk te helpen.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

AFerry Ltd behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site te wijzigen of te actualiseren zonder bericht vooraf aan de gebruikers. Maakt u na de doorgevoerde wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gebruik van de site betekent dit dat u de wijzigingen in de voorwaarden heeft gaccepteerd.

Auteursrecht en Handelsmerken.

Deze Site en de inhoud daarvan, inclusief de tekst en de graphische voorstellingen is beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomswetten en mag niet worden gecopieerd, gewijzigd, verveelvoudigd, geupload, bewerkt, openbaar worden gemaakt of verspreid zonder schriftelijke toestemming vooraf van AFerry Ltd. Het is echter wel toegestaan om de inhoud van deze site te gebruiken voor non-commercieel en persoonlijk gebruik.

Al het materiaal van de Site is het eigendom van de AFerry Ltd of haar affiliates tenzij geïndentificeerd als toebehorend aan derden. De naam AFerry en andere merken, logo's en graphische voorstellingen waarmee producten en diensten van AFerry worden geïndentificeerd op de Site zijn geregistreerde handelsmerken van de AFerry Ltd of haar affiliates. Andere producten, diensten of bedrijfsnamen die worden vermeld op de Site kunnen het handelsmerk zijn van hun respectievelijke eigenaars.

U verklaart geen webpagina's, gegevens of inhoud gevonden op deze website over te zetten naar een andere computer, server, website of een ander medium voor massadistributie of voor gebruik in een commerciele onderneming. U verklaart geen apparatuur, software of routing te gebruiken in welke vorm dan ook, die de juiste werking van de website, op welke wijze dan ook, tracht te verhinderen, te bemoeilijken of te schaden.

Gebruik Site

U verklaart dat u deze website alleen gebruikt voor het maken van wettige reserveringen of aankopen en dat u deze Site, zonder enige beperking, voor geen enkel ander doel zult gebruiken. U zult geen speculatieve, ongemachtigde, valse of frauduleuze reserveringen maken.

U verklaart geen actie te zullen ondernemen die de infrastructuur van de websites van AFerry Ltd of de gerelateerde infrastructuur overmatig, onredelijk of onevenredig belast zodat AFerry Ltd. hinder ondervindt van uw gebruik van de website.

U verklaart dat u de boekingsfaciliteiten en de aangeboden reisdiensten op deze website alleen zult gebruiken voor wettige reserveringen en aankopen voor uzelf of voor personen voor wie u juridisch gemachtigd bent om te handelen. U begrijpt dat overmatig gebruik of misbruik van de boekingsfaciliteiten en de aangeboden reisdiensten op deze website kan resulteren in het weigeren van toegang tot de boekingsfaciliteiten en de aangeboden reisdiensten op de website.

AFerry Ltd accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd of onjuist gebruik van de site en alle daaruit voortvloeiende schade, zoals het verbreken van de verbinding met de site en mislukte transacties. AFerry Ltd garandeert niet dat de Site vrij is van computervirussen, bugs of andere corrupte gegevens die verlies of schade kunnen veroorzaken.

Inhoud Site:

De Site van AFerry Ltd dient ter algemene informatievoorziening met als enig doel voorlichting. Neemt u er notitie van dat AFerry Ltd ten allen tijde, zonder nadere berichtgeving, aspecten van de Site of de inhoud kan wijzigen, inclusief wijzigingen met betrekking tot de beschikbaarheid van vervoerders, de kenmerken, informatie of de database en in het bijzonder wijzigingen met betrekking tot paspoorten, visa's en inentingsvereisten.

AFerry Ltd garandeert niet dat de informatie altijd actueel is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over alle informatie en documentatie beschikt die nodig is om te voldoen aan de vereisten van de immigratiedienst (visa) en de douane-autoriteiten (paspoort), gezondsheidsregelgeving ((bijv. inentingsvereisten) en andere relevante regelgeving.

AFerry Ltd garandeert niet dat de informatie aangeboden op deze Site (inclusief en zonder beperking de informatie met betrekking tot de priizen, beschrijvingen en data) juist en volledig is, maar wij zullen de grootst mogelijke inspanning betrachten om eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden te corrigeren zodra wij van deze onjuistheden en/of onvolledigheden op de hoogte zijn gesteld en het mogelijk is om deze aan te passen.

Gebruikersinformatie:

U gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan de volgende verplichtingen, zonder enige beperking. U accepteert de financiele verantwoordelijkheid voor alle transacties gemaakt in uw naam of op uw rekening. U garandeert dat alle informatie die u verstrek over uzelf of over leden van uw huishouding waar en correct is.

Links naar websites van derden.

De Site bevat hyperlinks naar externe websites die geen onderdeel zijn van AFerry Ltd en worden beheerd door derden. AFerry Ltd aanvaardt geen enkele verantwoordelijk of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en de juistheid, volledigheid en kwalilteit van de informatie op deze externe websites. Wanneer AFerry Ltd hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat AFerry Ltd de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Als u onjuistheden vaststelt op de websites van derden, neem dan contact op met de webmaster van deze externe website, tenzij de externe link wezenlijke fouten bevat, dan graag e-mailen naar A Ferry NL

Reserveringen:

Als u via onze site boekt, ontvangt u direct nadat de volledige betaling is goedgekeurd en ontvangen door AFerry Ltd een boekingsbevestiging per e-mail met een nauwkeurige omschrijving van wat u heeft geboekt. Op deze e-mail bevestiging staat uw boekingsnummer. Print de bevestiging en toon deze in de vertrekhaven bij de incheckbalie samen met een identiteitsbewijs met foto. Op vertoon van deze bevestiging ontvangt u de originele tickets of uw instapkaart. Boekingen kunnen worden betaald met creditcard (VISA of Mastercard). Een creditcard toeslag is van toepassing op bepaalde kaarten.

AFerry Ltd brengt per boeking een minimumbedrag van £15/30 EUR in rekening voor alle wijzigingen of annuleringen voorafgaand aan het vertrek bovenop de kosten die veerbootmaatschappij in rekening brengt.

Alle vervoersprijzen zijn gebaseerd op voertuigtype en grootte, aantal passagiers, route(s), vertrektijden en tijdstip van de reis en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid.

Bij het bepalen van de vervoerstarieven spelen op sommige veerdiensten beperkte voorzieningen of diensten een rol, inclusief het ontbreken van accommodatie aan boord, beperkte mogelijkheden om een voertuig mee te brengen, afmeting van de voertuigen, het aantal passagiers of het ontbreken van faciliteiten voor het vervoer van huisdieren. Controleer dit alvorens te boeken.

Het vervoer van huisdieren van of naar Europa dient in overeenstemming te zijn met de relevante voorschriften. Op sommige veerdiensten wordt voor het vervoer van huisdieren een toeslag berekend. Controleer voor het maken van een boeking of het mogelijk is om uw huisdier mee te brengen en informeer bij uw dierenarts naar de benodigde vaccinaties, behandelingen en documentatie.

Voor het merendeel van de overtochten wordt door de boekingsfaciliteit van AFerry in real time de beschikbaarheid en de reissom bepaalt. Zodra de boeking is geaccepteerd, ontvangt u direct een bevestiging per e-mail. Voor een klein deel van de overtochten dient een feitelijke boeking te worden gemaakt bij de veerbootmaatschappij in kwestie. Voor dergelijke overtochten nemen ons klantenservice contact met u op om een boeking te maken.

AFerry Ltd behoudt zich het recht voor om de vervoersprijzen te wijzigen afhankelijk van de veranderingen in de markt (bijv. koersschommelingen, olieprijzen en overheidswetgeving) of indien de prijs van vervoerders stijgen.

AFerry Ltd kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien u uw vertrek mist, de boekingsvoorwaarden misbruikt of langer wegblijft dan de reisperiode van uw boeking u toestaat. De volledige kosten van de relevante boeking zullen in dit geval in rekening worden gebracht.

De vertrek- en aankomsttijden worden verstrekt door de vervoerder en worden aangegeven in de lokale tijd. Het is raadzaam om voor vertrek de vertrektijd te controleren met de klantenservice van AFerry Ltd.

AFerry Ltd kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wat voor onderbrekingen of wijzigingen dan ook in uw reis die toe te schrijven zijn aan ongunstige weersomstandigheden, getijde-invloeden of andere omstandigheden. De klantenservice zal proberen u zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot ongunstige omstandigheden die uw reis kunnen beinvloeden. Desalniettemin wordt u verzocht om ook zelf voor vertrek te controleren of er omstandigheden zijn die uw reis zouden kunnen beinvloeden.

AFerry Ltd kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijzigingen wat betreft de overtocht, inclusief het gebruik van van alternatieve schepen of het verwijderen van faciliteiten en diensten aan boord.


Inschrijven voor e-mail nieuwsbrief

Ontvang ons nieuwsbrief voor aanbiedingen